Vastgoed

Vastgoed incasso

Huurachterstanden of het uitblijven van betalingen van de bijdragen VVE kunnen grote consequenties hebben voor het rendement van uw investering of het onderhoud van het vastgoed. Toch is het essentieel om een duurzame relatie met de eigenaren/huurders in stand te houden. Voor zowel het bestuur van de VVE als commerciële vastgoedeigenaren bieden wij passende oplossingen.

Zie hieronder wat wij voor u kunnen betekenen of dien eenvoudig uw incasso in en wij gaan direct voor u aan de slag.

Vereniging van Eigenaars (VvE)

Dagvaarding

Bij achterstallige betaling van de bijdragen kunt u als bestuur van de VVE zowel het groot-onderhoud als de ‘running costs’ van het vastgoed niet waarborgen. Toch is het essentieel om een duurzame relatie met de eigenaren in stand te houden. Bij een dagvaardingsprocedure nemen wij voorgaande altijd in acht en staan garant voor een passende oplossing voor beide partijen.

Constatering

Iedere bewoner heeft recht op gelijkwaardig woongenot. Helaas komt, ondanks de plicht naar omwonenden om je als goed huurder te gedragen, overlast nog altijd voor. Wij zijn bevoegd om overlast voor u rechtmatig te constateren. Wij leggen de overlast vast in een proces-verbaal, dat bijvoorbeeld in een procedure als bewijs kan worden overgelegd.

Advies

In sommige situaties behoeft u advies van een ervaren partner. Bijvoorbeeld wanneer u een gerechtelijke procedure wilt starten bij overlast. Wij kunnen u bijstaan in het vorderen van een sanctie tegen het lid dat overlast veroorzaakt bij een bevoegde rechter.

Commerciële verhuur

Dagvaarding

Naast het rendement van uw investering is bij huurachterstand ook mogelijke leegstand een gevaar. Het is dan ook noodzaak om in een vroeg stadium een deurwaarder in te schakelen die ervaring heeft met dergelijke situaties en u gedurende het hele proces bijstaat. Dit geldt ook wanneer enig andere afspraak uit de overeenkomst niet wordt nagekomen. Stalman Deurwaarders staat voor snel handelen maar verliest nooit de belangen van uw duurzame relatie met uw huurders uit het oog.

Constatering

Iedere bewoner heeft recht op gelijkwaardig woongenot. Helaas komt, ondanks de plicht naar omwonenden om je als goed huurder te gedragen, overlast nog altijd voor. Wij zijn bevoegd om overlast voor u rechtmatig te constateren en kan u adviseren wanneer u een gerechtelijke procedure start.

Ontruiming

Bij ontbinding van een huurcontract kan ook de vordering voor ontruiming door de rechter toegewezen worden. Wij zijn ervaren en bevoegd om in zo’n geval de nodige stappen voor u uit te voeren.

Advies

Tijdens een renovatietraject moet u veel regelen. Zeker wanneer uw huurders tijdelijk of permanent moeten verhuizen. Wanneer huurders geen vrijwillig gehoor geven kunnen wij u adviseren hoe te handelen zodat u snel tot een oplossing kunt komen en de renovatie niet onnodig stil komt te liggen.

Dien direct een incasso in

Snelheid ook wanneer de tijd dringt. Met onderstaand formulier kunt u snel en eenvoudig een incasso indienen.
Wij gaan direct voor u aan de slag en nemen binnen 72 uur contact met u op.

1. Uw gegevens
2. Debiteur
3. Vordering
4. Bevesigen
1. Uw gegevens
*
keyboard_arrow_down
*
*
*
keyboard_arrow_down
2. Debiteur
keyboard_arrow_down
*
keyboard_arrow_down
3. Vordering
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
4. Bevestigen
Uw gegevens
Gegevens debiteur
Openstaand bedrag: