U heeft van ons een brief ontvangen?

We zullen u hierna uitleggen welke soorten brieven er zijn en hoe u hierop kunt reageren.

Incassobrief
Wanneer een openstaande rekening niet geïncasseerd kan worden kan de schuldeiser ervoor kiezen Stalman Deurwaarders in te schakelen. Wij houden met het incasseren van de vordering de belangen voor ogen van zowel de schuldeiser als voor u als schuldenaar. Er is nog geen sprake van een gerechtelijke procedure, er wordt op een andere wijze geprobeerd om tot betaling of een regeling te komen.

Dagvaarding
Wanneer u niet reageert op de brieven en niet wil of kunt betalen, kan een schuldeiser een gerechtelijke procedure opstarten: de dagvaarding wordt door ons persoonlijk op uw adres uitgebracht. In de dagvaarding staat waar en wanneer u zich moet melden voor de zitting van de rechtbank

Vonnis
Uit de zitting van de rechtbank volgt een vonnis van de rechter. Dit vonnis wordt door ons aan u overhandigd. De wet noemt deze overhandiging ‘betekenen’. In het vonnis kan bijvoorbeeld staan dat de achterstallige huur of energierekening moeten worden betaald, dat de woning moet worden ontruimd, of dat een bepaalde zaak moet worden teruggegeven.

Beslaglegging
Als er niet wordt betaald en er niet alsnog een betalingsregeling tot stand komt, inventariseren wij welke verhaalsmogelijkheden er zijn. Hierbij baseren wij ons onder meer op inkomensgegevens van bijvoorbeeld het UWV. Wanneer er geen andere oplossing meer voor handen is, kunnen wij overgaan tot tenuitvoerlegging (executie) van het vonnis. Hieronder vallen ingrijpende maatregelen zoals beslaglegging op het inkomen/bankrekening. Dit beslag wordt daarna altijd aan u betekend.

Andere titels en stukken
Naast vonnissen kunnen wij ook andere ‘titels’ ten uitvoer leggen. Voorbeelden hiervan zijn notariële akten of dwangbevelen. Maar ook kan er een bewarend (conservatoir) beslag gelegd worden voorafgaand aan een procedure bij de Rechtbank. Hiervoor is een verlof nodig van de voorzieningenrechter bij de Rechtbank. Ten slotte kunnen wij ook betrokken worden bij procedures die niet te maken hebben met schulden, bijvoorbeeld het overhandigen (betekenen) van verzoekschriften in echtscheidingsprocedures of ander soort brieven.

Vragen
Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande of wilt u weten hoe u kunt betalen of een regeling wilt treffen dan kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactpagina.

Klacht
Heeft u een klacht over ons of over onze werkwijze? Neem dan contact met ons op via de contactpagina. U ontvangt van ons binnen 2 werkdagen een schriftelijke bevestiging van uw klacht. U ontvangt binnen 10 werkdagen na het indienen van uw klacht een inhoudelijke reactie van ons.